empresas de ascensores

Història

L’existència de Talleres Ruiz data de l’any 1905, configurant-se com a una de les millors empreses d’ascensors de València l’any 1931.

Des d’aleshores, mantenint-se en tot moment com a negoci familiar, Ascensores Ruiz s’ha anat adaptant i estructurant per a donar una resposta adequada tant als canvis evolutius de les normatives corresponents del sector, com a les transformacions tecnològiques, productives i socioeconòmiques del nostre entorn. Tot açò conservant sempre com a patrimoni de cultura d’empresa els principis de formació, de qualitat, de seguretat i d’atenció al client.

Empresa d’ascensors

L’evolució tecnològica i productiva de l’empresa sota la perspectiva històrica que ens ofereix el dilatat període d’activitat empresarial s’inicia com a únic patrimoni, l’esperit de sacrifici, treball i imaginació.

La normalització estandarditzada de sèries en la fabricació era impossible, la construcció de màquines, guies, conductors elèctrics, els quadres de maniobra, les cabines, etc., tot estava supeditat a la disponibilitat de matèria prima del moment (recordem la situació d’Espanya en aquells anys). Arribat el període de la guerra civil en el nostre país, 1936-1939, l’economia productiva es paralitza i, per tant, l’oferiment dels nostres fabricats no és alié a la conjuntura. És per això que es decideix la diversificació de productes, dissenyant i construint grups electrògens de generació de corrent, ja que les restriccions d’energia implantades exercien una demanda d’aquest producte.

Una vegada acabada la contesa civil, comença la posterior etapa d’aïllament internacional en la qual l’escassesa de matèries primeres fa impossible la recuperació econòmica empresarial.

L’inici de l’embranzida econòmica, malgrat tot, no es produeix fins a la dècada dels anys 60, quan l’obertura internacional i l’entrada del turisme milloren el nivell de vida de la nostra societat, generen la construcció de vivendes i, com a conseqüència, la instal·lació d’ascensors, la qual cosa provoca les inversions en maquinària i en recursos humans per a l’augment de la producció.

En la nostra empresa d’ascensors es continua la política de fabricació de tots els elements que componien un aparell elevador i amb la contínua formació dels nostres treballadors, ja que de forma regular s’ampliava la plantilla en les seccions de producció i d’administració. Amb l’entrada en la comunitat europea, la política de fabricació de la nostra organització es reestructura assumint la nova situació, ja que la disponibilitat de nous components fabricats en grans sèries i la consegüent especialització de l’empresa auxiliar d’aparells elevadors augmenta de manera considerable la qualitat i la diversificació dels ascensors.

Amb aquesta nova situació decidim centrar la fabricació en el disseny de cabines i quadres de maniobra, components que entenem que transmeten i imprimeixen la personalitat de la nostra empresa. Dels components anomenats, les maniobres reben una atenció major, ja que per la seua naturalesa i tecnologia evolucionen amb més rapidesa. Així, incorporem l’autòmat programable a les maniobres, de manera que evitem la dependència en aquesta matèria amb altres empreses en aquest producte tan evolutiu.

L’any 1994, després d’assistir al seminari sobre qualitat i producció en empreses d’ascensors a València organitzat per la Federació Empresarial d’Ascensors, comprenem la necessitat de donar-li un nou impuls a la nostra organització en aquesta matèria, ja que coincideix amb l’aprovació per part del Parlament Europeu de la directiva específica per a ascensors.

Així com la data de 1905, que marca l’inici de la nostra organització, la tenim incorporada en tots els documents, la del 30 de juny de 1994 tots els que componem el factor humà de la companyia la tenim present. Fou aleshores quan la direcció convocà en assemblea general tots els integrants de la plantilla per a comunicar la seua decisió irrenunciable d’establir la política de qualitat, les directrius i els procediments necessaris, i incorporar-los a l’organització per tal de complir l’estàndard une-en-iso 9001-94.

No sé si aquest és el document apropiat per al reconeixement i el respecte personals, però la història de la nostra empresa, per molt resumida que fóra i per lleialtat, no pot deixar de recordar les grans persones que tingueren l’ocasió i la decisió de fer possible la longevitat d’Ascensores Ruiz.

Des de don Vicente Ruiz Pla com a fundador, don Vicente i don José Ruiz Peris com a continuadors i iniciadors en el sector de l’ascensor; fins als treballadors que incorporant-se com a aprenents arribaren a l’edat de jubilació en la nostra empresa com don Vicente Cortes, don Vicente Aleixandre, don Ángel López i don Luis Merelo i Mas, enginyer col·laborador responsable tècnic del primer ascensor construït i instal·lat per la nostra empresa en el carrer Ribiera 15, actualment 13, de València. A tots els proveïdors que feren i fan possibles els nostres compromisos amb els clients. I, és clar, a tots els nostres clients, fidels i incondicionals, que possibiliten les nostres renovacions il·lusionants, que fan complir el nostre objectiu continu i final que és la seua satisfacció. 

SIGNAT: José Ruiz Navarro (3ª Generació)